Ajudam a nins amb dificultats

El terapeuta ocupacional en pediatria s’encarrega de l’avaluació i tractament de nens que presenten dèficits físics / funcionals i psíquics, així com aquells que presenten dificultats en:

 • L’aprenentatge
 • Disgrafia
 • Descoordinació motriu,
 • Activitats manipulatives i/o motricitat fina.
 • Activitats bàsiques de la vida diària (alimentació, vestit , mobilitat i transferències, control d’esfínters, bany, lavabo i higiene personal).


Objectius generals de la teràpia ocupacional en pediatria

 • Prevenir i / o alentir el deteriorament associat a la discapacitat.
 • Millorar la funció de l’extremitat superior: abast de diferents objectes, desenvolupar la preferència manual, la coordinació oculomanual i bimanual.
 • Millorar els components d’execució en l’adherència, la manipulació, la coordinació i la integració bilateral, entre d’altres.
 • Augmentar l’autoestima del nen modificant i / o adaptant les seves activitats i contextos d’execució.
 • Afavorir un adequat posicionament i higiene postural.
 • Assessorament en ajudes tècniques.
 • Fomentar la independència en activitats bàsiques de la vida diària d’acord a la seva edat.

Tractament de la teràpia ocupacional

Les sessions de tractament són de 45 minuts. La periodicitat la determina el terapeuta en funció de cada cas. Es realitza una valoració inicial per a plantejar una sèrie d’objectius i establir un tractament adequat a les necessitats de cada nen.

A més, es realitzen valoracions de seguiment periòdiques per determinar l’evolució de l’infant.