Teràpia estratègica breu

Amb la Teoria de la comunicació humana, de Paul Watzlawick, com a punt de partida, i divulgada i desenvolupada en l’actualitat per Giorgio Nardone, la Teràpia Breu Estratègica és l’art de resoldre problemes complexos mitjançant solucions simples partint que són els intents de solució de la persona els que mantenen el seu problema.

La metodologia emprada fuig de les interpretacions i no considera el passat de la persona com un punt d’inflexió per a la psicoteràpia: el passat no es pot canviar. Per això, el terapeuta ajuda al pacient a trobar solucions als seus problemes o aconseguir objectius inalcanzados en temps present, considerant les seves formes de respondre a les exigències de l’entorn i utilitzant per a això el diàleg estratègic i la pròpia lògica del pacient com a eines de canvi terapèutic .

La Teràpia Breu Estratègica està orientada, doncs, tant a l’extinció dels símptomes com a la reestructuració de la percepció de la realitat i les nostres reaccions a aquesta. El fonament pràctic de la teràpia breu estratègica es troba a crear canvis per produir sensacions i emocions i ajustar fent això el sistema perceptiu-reactiu de la persona, o, el que és el mateix, configurar una realitat diferent per crear respostes diferents, funcionals i que contribueixin a gestionar la nostra vida d’una manera sana i adaptada.

Atenem problemàtiques emocionals i adaptatives tant a nivell personal, laboral, social com familiar.