Decàleg de l’infant amb altes capacitats

Ja a infantil es poden fer palesos indicadors que ens haurien de fer sospitar

que presenta un desenvolupament cognitiu més  avançat

 

 

        Coloma Mateu

         Pedagoga